RA 88992

ด้านบวกของการทำให้ถูกกฎหมายคาสิโนในประเทศไทย

หลายคนคงสงสัยว่าทำไมคาสิโนในประเทศไทยจึงเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ทั้ง ๆ เล่น สดที่ถ้ารัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงตรงนี้ จะเกิดข้อดีต่าง ๆ มากมาย

 

หากมีการเปิดคาสิโนแบบถูกกฎหมายแล้ว รัฐจะสามารถสร้างงานสร้างรายได้เข้ำประเทศจากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นจำนวนปีละหลายแสนล้านบาท เนื่องจากที่ผ่านมา การตั้งบ่อนคาสิโนเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามกฎหมายภายในประเทศ ทำให้คนไทยต้องข้ามพรมแดนไปเล่นการพนันที่ถูกกฎหมายยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย รวมทั้งคาสิโนในประเทศอื่น ๆ 

 

โดยจากการศึกษาพบว่ามีประชาชนนำเงินออกไปเล่นพนันปีหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนเงินมหาศาล คา สิ โน เกมส์ สดทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเหล่านี้ โดยสื่อมวลชนและนักวิชาการประมาณการว่า บ่อนการพนันบริเวณชายแดนสามารถดึงเงินจากนักพนันชาวไทยที่ไปเล่นการพนันได้ถึงประมาณวันละ 100 ล้านบาท หรือประมาณปีละ 40,000 ล้านบาทเป็นอย่ำงต่ำ เนื่องจากบ่อนการพนันแต่ละแห่งจะตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงจุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนทางการค้า ซึ่งสะดวกสำหรับนักพนันที่จะเดินทางเข้ำไปแสวงโชค

 

 

 

ดังนั้น ถ้าไม่มีการจัดการสถานคาสิโนที่ถูกกฎหมายในประเทศ อาจทำให้คนไทยต้องไปเล่นการพนันที่อื่นๆ ส่งผลให้เงินตราที่คนไทยเคยสูญเสียไปกับคาสิโนต่างประเทศยังคงหมุนเวียนอยู่ภายในประเทศ และรัฐสามารถเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง โดยนำรายได้ที่ได้จากภาษีเหล่านี้มาเป็นสวัสดิการด้านสังคมช่วยเหลือคนทั้งประเทศ ดังจะเห็นได้จากมาเก๊ำที่สามารถนำเงินที่ได้จากการพนันและการท่องเที่ยวมาพัฒนาประเทศ อีกทั้งประชาชนผู้มีรายได้ที่ต้องเสียภาษี โดยเฉพาะคนภายในประเทศอาจจ่ายภาษีน้อยลง เนื่องจากรัฐมีรายได้เพียงพอแล้วจากการเก็บภาษีจากคาสิโน 

 

โดยเฉพาะหากรัฐอนุญาตให้มีการเปิดคาสิโนในประเทศ และมีการออกมาตรการควบคุมอย่างรัดกุม จะส่งผลดีต่อการเพิ่มรายได้จากส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในบ่อนการพนันส่วนใหญ่ซึ่งจะนำเข้ำจากประเทศไทย การเก็บภาษี การท่องเที่ยว การสร้างงาน สร้างรายได้ ที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งสังคมและประชาชนในภายภาคหน้า

 

นอกจากจะเป็นที่น่าสนใจของนักพนันจากต่างประเทศแล้ว ยังส่งผลให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มขึ้น สังเกตได้จากประเทศที่มีบ่อนคาสิโน เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ กัมพูชา ทั้งนี้ การเกิดขึ้นของคาสิโนเหล่านี้ ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นมาภายใต้เป้ำหมายของรัฐบาลที่ต้องการจะใช้เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศของตนให้ได้มากที่สุดเท่ำที่จะมากได้ 

 

หากประเทศไทยส่งเสริมให้เปิดคาสิโนในประเทศได้ ก็จะมีผลทำให้มีเงินตราต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นจากเงินตราต่าง ๆ ที่ชาวต่างชาตินำมาเล่นพนันและเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะนักพนันระดับ VIP ที่นำเงินครั้งละมากๆ มาเป็นทุนเพราะคาสิโนที่ได้มาตรฐานนั้นล้วนแล้วแต่มีบริการให้เครดิตและเครือข่ายการโอนเงินข้ามประเทศไว้รองรับดังนั้น การพนันจึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาอีกทางหนึ่ง

 

การเปิดบ่อนคาสิโนที่ถูกกฎหมายจะช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในการปราบปรามบ่อนการพนันเถื่อน ซึ่งขณะนี้มีบ่อนเถื่อนอยู่เป็นจำนวนมากที่เปิดกันอย่างโจ่งแจ้ง เจ้าของกิจการบ่อนเถื่อนร่ำรวยกันเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองปราบปรามไม่ไหว และอาจมีในส่วนของการใช้อิทธิพลมาข่มขู่เจ้าหน้าที่ ทำให้นับวันบ่อนเถื่อนยิ่งมีการขยายในวงกว้างมากขึ้น ดังนั้น หากมีคาสิโนที่ถูกกฎหมายในประเทศ คาดว่าจะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้ 

 

หากมีบ่อนคาสิโนที่ถูกกฎหมายเกิดขึ้น รัฐจะสำมารถสร้างงานให้ประชำชนได้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากการสร้างบ่อนคาสิโนนั้น มักจะสร้างในรูปแบบของแหล่งบันเทิงครบวงจร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เช่น รีสอร์ทเพื่อการพักผ่อน โรงแรมที่ทันสมัย อาหารหลากหลายเชื้อชาติไว้บริการอย่างบุฟเฟต์นานาชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องมีการจ้างแรงงานทำงานให้บริการในสถานที่เหล่านี้ นับว่าเป็นการส่งเสริมแรงงานให้มีอาชีพทำกินและรายได้ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับแรงงานไทย เมื่อมีการเปิดบ่อนคาสิโนได้จริงก็ควรมีการกำหนดอัตราส่วนการจ้างแรงงานคนไทยไว้ด้วย